Hvordan Be?

Bønn er noen ganger et ganske ømt tema for noen. Det finnes utrolig mange som får fordømmende tanker når det blir snakket om bønn. Flere som tenker: Jeg ber nok ikke ofte nok, Jeg føler ikke jeg får til det der med bønn, det er flaut å be høyt, jeg kan ikke be fordi jeg klarer ikke å be lenge nok eller Jeg tror alle andre ber mer enn meg. Slike tanker kommer ikke fra Gud, men fra en viss mann(?) med horn(?) på hodet. Det var og er ikke meningen at bønn skal føles slik.

Hva er bønn?

Når Adam og Eva vandret rundt i edens hage (Paradis) der Gud også vandret rundt så virker på bibelen som om Samtalen mellom menneskene og Gud gikk ganske løst. Bønn er en måte å holde kontakten med Gud på. Hvorfor vi egentlig kaller det for bønn er jo et mysterium, fordi egentlig så burde det hete: «Snakke med Gud».En ungdomspastor sa engang: «Jeg har sluttet å be, men begynt å snakke med Gud.» Livet med Jesus handler om at han blir en naturlig del av livet. Når Jesus er en naturlig del av livet, da er det også naturlig å snakke med han, dele livet, gleder, sorg, utfordringer og ønsker med han. Hva er det du prater om med Venninnene eller vennene dine? Dette liker Jesus også å høre.

Hvordan be?

Jesus underviste om bønn i Matteus 6.

Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Jesus sier her at han liker best når vi ikke bare ramser opp men når vi ber til han med hjertet. Gå gjerne inn på et rom alene, og bruk tid med Gud. Jesus sier her: «Be gjerne med denne oppskriften»:

  1. Takk Gud for det han har gjort for deg. Gi han æren.
  2. Be han om tilgivelse for dine synder, for å bekjenne de.
  3. Hva ligger deg på hjertet? Hvem ønsker du å be for (lag kanskje en navneliste)? Hva ønsker du å be for?
  4. Be for ditt liv. Hva sliter du med? Hva ønsker du at Gud skal gjøre noe med i ditt liv?
  5. Gi han til slutt æren.
  6. Amen betyr: «La det skje»

Prøv en skuddbønn

Ørkenfedrene – som en gruppe kristne munker i de første århundrene ble kalt – pleide å framsi korte bønner fra Bibelen. Kirkefader Augustin mente at de skjøt disse bønnene som piler mot himmelen, og han kalte dem for skuddbønner. Prøv en du også! Du kan enten be en kort bønn en gang, eller du kan gjenta bønnen om og om igjen for deg selv. Da blir det som en slags meditasjon.

Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg.Salmene 139:5 Jeg vil love deg hver eneste dag og prise ditt navn til evig tid.Salmene 145:2 
Vokt meg som din øyesten, skjul meg i skyggen av dine vingerSalmene 17:8 For ditt navns skyld, Herre, tilgi min synd, for den er stor!Salmene 25:11
Herren er mitt berg og min borg, min befrier, min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold, mitt frelseshorn og mitt vern.Salmene 18:3 Vær meg nådig, og hør min bønn!Salmene 4:2
Herre, jeg setter min lit til deg;  jeg sier: «Du er min Gud.»
Mine tider er i din hånd;
fri meg fra fiender som jager meg!Salmene 31:16
Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte.Salmene 86:12
Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud!Salmene 143:10 Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stå ånd!Salmene 51:12